Schoolkinderen worden misleid om te denken dat ze het verkeerde geslacht hebben

Als kinderen worden bloodgesteld aan misleidende ideeen over verschillen tussen mannen en vrouwen, op een zeer jonge leeftijd, nog voordat ze zich seksueel gaan ontwikkelen, dan kan dit verwarring veroorzaken. Vooral bij kinderen die niet helemaal in een groep passen of die op nog op zoek zijn naar hun identiteit. Het is een vorm van kindermishandeling om kinderen te vertellen dat een jongen kan veranderen in een meisje of andersom, omdat het een leugen is. Iemand kan zich gedragen als het andere geslacht of het uiterlijk veranderen, met kleding, hormonen of een operatie, maar een werkelijke verandering van geslacht is onmogelijk. Er is altijd een deel van de jongens die iets gevoeliger zijn dan de anderen en een deel van de meisjes die iets stoerder zijn dan anderen. Het is misdadig om deze kinderen te verleiden om te denken dat ze in een verkeerd lichaam geboren zijn.

In een artikel over een school in het Verenigd Koninkrijk wordt geschreven over leerlingen die op elk moment van hun ingebeelde geslacht kunnen wisselen, waarbij leraren in de problemen komen omdat ze de leerling aanspeken met het verkeerde gelacht. Kinderen willen graag ergens bij horen. Transsexuele kinderen worden kunstmatig populair gemaakt, met als gevolg dat sommige kinderen er voor kiezen om zich te identificeren als het andere geslacht of als geslachtloos. Waarbij hormoonbehandelingen en operatie niet zijn uitgesloten.

Naar aanleiding van het volgende artikel:
Mail Online - School has SEVENTEEN children changing gender as teacher says vulnerable pupils are being 'tricked' into believing they are the wrong sex

In deze video wordt het artikel samengevat en van commentaar voorzien.
YouTube - Computing Forever - How is This a Thing? 19th of November 2018 [duur: 11:17 minuten]

In Nederland kunnen scholen een coaching organisatie inhuren om de leerlingen 'voor te lichten' (lees: misleiden) over transgender ideeen.

Workshops en trainingen - Voor scholen
"Als er vanuit scholen vraag is om te werken aan het (door de overheid) verplichte kerndoel 38 voor primair onderwijs: Hoe leer je kinderen respectvol om te gaan met seksuele diversiteit en gender?, kunnen wij workshops op maat verzorgen op scholen."
http://www.check-in-coaching.nl/transgenders/

In Nederland is wettelijk vastgelegd dat kinderen al op zeer jonge leeftijd worden bloodgesteld aan het idee dat het mogelijk zou zijn om van geslacht te veranderen. Dat het zou gaan om te leren om respectvol om te gaan met seksualiteit en diversiteit wordt alleen als excuus gebruikt.

Kerndoel 38
De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.
https://wetten.overheid.nl/BWBR0018844/2012-12-01

Een deel van de mensen die geslachtsverandering hebben ondergaan krijgen daar later spijt van.
Zoek met startpage.com naar 'spijt geslachtsverandering'.

Ook mensen die zich identificeren als homoseksueel, veranderen soms van gedachten.
Ongeveer een derde van de homosexuele mannen was als kind seksueel misbruikt, waardoor de normale ontwikkeling verstoord is. Het is dus niet altijd een kwestie van zo geboren worden.

Het werkelijke doel vanuit de Europese Unie en de Verenigde Naties is om zo veel mogelijk Europese mensen onvruchtbaar te maken, om te vervangen door mensen uit het Midden Oosten en Afrika, waarvan de politici denken dat ze makkelijker te controleren zijn.

Nog een video waar het onderwerp op een donker-comische manier wordt besproken. Zet een emmer klaar om in te kotsen.
YouTube - Louder with Crowder - Top 5 Ways Leftists Sexualize Kids [duur: 17:11 minuten]

Waar gaat dit heen?

Video: Inside The Satanic Trans Cult Recruitment Program For Children
Demonische transseksueel/drag-queen clown leest voor aan kleine kinderen!