Is Europese welvaart te danken aan slavernij en kolonialisme?

Ik vind het nogal ongelukkig als mensen de 'VOC mentaliteit' noemen als voorbeeld waarom Nederland een welvarend land is. Dit vanwege de handel in slaven en drugs, waarmee de VOC zich onder andere bezig hield.
Dit neemt niet weg dat, voor de VOC om succesvol te zijn, er hard werk, samenwerking, innovativiteit en een vooruitziende blik nodig zijn geweest, wat juist de kwaliteiten zijn die er voor gezorgd hebben dat Europa welvarend is geworden.
Het bouwen van schepen die de wereld kunnen overvaren vraagt om vakmanschap. Het verkennen van onbekende continenten vraagt om moed en volharding.

Nu zijn er mensen die vinden dat Europa verplicht is om onbeperkt migranten uit arme landen op te nemen, omdat onze rijkdom ten koste zou zijn gegaan van die van hun.
Als dat zo was, dan zou Europa voor de tijd van kolonisatie net zo arm moeten zijn geweest als veel landen in Afrika.

Er wordt met twee maten gemeten. Aan de ene kant zouden wij geen recht hebben op onze welvaart, omdat niet wij zelf, maar onze voorouders het hebben opgebouwd. Aan de andere kant zou wel iedere Europeaan schuldig zijn aan de misdaden die een kleine groep mensen 400 jaar geleden heeft gepleegd.

De verschillende volken in Afrika waren vaak in oorlog met elkaar. Ze verkochten krijgsgevangenen als slaven. Er waren Joodse en Arabische slaven handelaren, maar daar hoort men nooit iemand over. Waarom worden alle mensen van Europese afkomst schuldig geacht aan iets waar de meeste van onze voorouders niets mee te maken hebben gehad?
Als je verder terug gaat in de tijd, voor het Christendom, dan was slavernij op de meeste plekken iets heel normaals. De oorsprong van het woord 'slaaf' komt van de Slavische volkeren, die tot in de middeleeuwen vaak door Vikingen en Moslims veroverd werden.

Meer informatie over de geschiedenis van slavernij is in de volgende video te zien.
Stefan Molyneux - The Truth About Slavery: Past, Present and Future

Kolonisatie was niet alleen maar slecht voor het land dat gekoloniseerd werd. Vaak bracht de Westerse cultuur verbetering ten opzichte van de oorspronkelijke cultuur, waar bijvoorbeeld cannibalisme en mensenoffers nog gebruikelijk waren.
De rechtsstaat, die in Europa ontwikkeld is, waar zowel de burgers als de bestuurders zich aan de zelfde wetten dienen te houden, remt corruptie en beschermt individuele vrijheid. Dit is vaak een verbetering ten opzichte van meer primitieve bestuursvormen, zoals het recht van de sterkste of het recht van degene die zonder geweten geweld wil gebruiken.
In voormalige kolonien, die afstand hebben gedaan van de rechtstaat, ontstaat vaak corruptie, wat leidt tot armoede en onrust.
In de volgende video wordt uitgelegd hoe de levensstandaard in India er op vooruit is gegaan onder Britse overheersing. Het land heeft nu nog steeds voordeel van het spoorwegennet dat toen is aangelegd.
Stefan Molyneux - The Truth About Empire - and Western Colonialism!

De Europeanen waren niet de enigen die andere landen veroverden. Tussen de jaren 711 en 1492 waren grote delen van wat nu Spanje is, bezet door Moslims.
Nog een video. Deze gaat over hoe de Moslims uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika voor honderden jaren hebben geprobeerd om Europa te koloniseren.
Stefan Molyneux - The Truth About The Crusades

De tijdlijn van kolonialisme komt na een lange geschiedenis van rijke Europese Christelijke cultuur.

De ontdekkingsreizen en de daarop volgende kolonisaties waren het gevolg van de welvaart en technologie die Europa op dat moment al bereikt had.

1492. De Italiaanse Christopher Columbus komt met een Spaanse bemanning voor het eerst aan in Amerika.
1498. De Portugezen zijn de eerste Europeanen die in India aankomen.

1600. Oprichting van de Britse East India Company.
1602. Oprichting van de Nederlandse Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC).
1621. Oprichting van de Nederlandse West-Indische Compagnie.

Als Europa niet al welvarend geweest was, dan was het onmogelijk geweest om deze bedrijven op te richten.
Hier volgen afbeeldingen van oude kerken in Nederland en Europa, die al lang voor de tijd van kolonialisme waren gebouwd.

1254. Dom Toren. Utrecht, Nederland
Dom Toren Dom Toren

1306. Oude Kerk. Amsterdam, Nederland
Oude Kerk Oude Kerk

1519. Noorderkerk. Hoorn, Nederland
Noorderkerk Noorderkerk

1011. Saint Sophia's Cathedral. Kiev, Ukraine
Saint Sophia's Cathedral Saint Sophia's Cathedral

1070 - 1300. Nidaros Cathedral. Trondheim, Noorwegen
Nidaros Cathedral Nidaros Cathedral

1200 - 1600. Dunblane Cathedral. Scotland
Dunblane Cathedral Dunblane Cathedral

1231. Paulinerkirche. Leipzig, Germany
Paulinerkirche Paulinerkirche

1251. Saint George's Church. Tbilisi, Georgia
Saint George's Church Saint George's Church

1271 - 1420. Uppsala Cathedral. Sweden
Uppsala Cathedral Uppsala Cathedral

1279. Sankt Nikolai Kyrka. Stockholm, Sweden
Sankt Nikolai Kyrka Sankt Nikolai Kyrka

1400. Exeter Cathedral. England
Exeter Cathedral Exeter Cathedral

1496 St. Thomas Church. Leipzig, Germany
St. Thomas Church St. Thomas Church

Hier zijn nog wat nieuwere gebouwen. Ze staan in landen in Oost-Europa, die geen kolonien gehad hebben.

1760 St. George's Cathedral. Lviv, Ukraine
St. George's Cathedral St. George's Cathedral

1905 St. Stephen's Basilica. Budapest, Hungary
St. Stephen's Basilica St. Stephen's Basilica

1935 Church of Saint Sava. Belgrade, Serbia
Church of Saint Sava Church of Saint Sava

2004 Holy Trinity Cathedral. Tbilisi, Georgia
Holy Trinity Cathedral Holy Trinity Cathedral