De macht opbreken en decentraliseren

2020-05-16

Het is waarschijnlijk wel natuurlijk dat de meerderheid van de mensen meer volgzaam is ( 80% of zo? ). In een natuurlijke primitieve leefsituatie van kleine groepen jager-verzamelaars, daar is het makkelijker om een goede leider te kiezen, omdat iedereen elkaar kent, maar bij het opschalen van de samenleving, wat inderdaad veel efficientie voordelen met zich mee brengt, wordt vaak de macht te veel gecentraliseerd, zodat bijna niemand zijn leiders nog kent en echt kan controleren.

Ik denk ook dat veel vrijdenkende mensen wel goede leiderschapskwaliteiten hebben, maar niet op macht uit zijn en niet de verantwoordelijkheid over een heel land op zich willen nemen. Dan blijven over de mensen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis, die geen verantwoordelijkheidsgevoel hebben, maar wel een lust naar macht, die geen enkel probleem zien om een functie te bekleden waarvoor ze ongeschikt zijn. Als ze zich daar al van bewust zijn, wat onwaarschijnlijk is, vanwege hun grootheidswaanzin.

De woede of afkeer van vrijdenkers naar de volgzame massa is, meen ik, deels misplaatst, want het zou onze taak moeten zijn om een alternatief leiderschap te bieden wat een groot deel van de massa graag zou willen volgen. Het politieke systeem van nu zou dan wel vervangen moeten worden door een vorm van bestuur waar de macht niet alleen gedecentraliseerd is, maar ook meer is opgebroken, in de zin dat we kunnen stemmen voor elk ministerie of onderwerp. Met het huidige systeem is er een groot probleem, waar je stemt voor een partij die een goed beleid belooft voor een van de ministeries, maar dan krijg je het beleid voor alle andere onderwerpen er bij waar je het misschien juist niet mee eens bent.

Als je zou kunnen kiezen voor bijvoorbeeld (willekeurig gekozen, niet op actuele realiteit gebaseerd) VVD voor volksgezondheid, FVD voor onderwijs en CDA voor buitenlands beleid, dan ontstaat er veel meer en betere keuzevrijheid. Je hoeft dan ook niet te stemmen voor onderwerpen die je niet belangrijk vind of waar je te weinig van af weet. Ook kunnen er partijen zijn die zich specialiseren op een onderwerp en niet meteen een mening en beleid hoeven te hebben voor alles waar een algemeen bestuur voor is.

Het lijkt me belangrijk dat iedereen stemrecht heeft, zodat iedereen gehoord kan worden. Daarna zouden de stemmen kracht kunnen worden gegeven door vrijwillige belasting, waar je betaald voor de dingen waar je achter staat. Als niet genoeg mensen genoeg geld willen bijdragen aan een ministerie of project, dan is daar blijkbaar niet genoeg draagvlak voor en zal het niet worden uitgevoerd. Ook moet worden voorkomen dat een kleine groep mensen met heel veel geld het beleid gaan bepalen, waarvan de grote meerderheid heeft laten weten de waarde niet te zien, door er niet aan mee te betalen.