Klimaat verandering

Ik ben echt niet te beroerd om zuinig te zijn met energie, afval te scheiden en te zoeken naar alternative bronnen van energie. Waar ik me zorgen over maak is de politieke agenda, die klimaatverandering wil gebruiken als excuus om het gedrag van mensen te beinvloeden.

Klimaatverandering is van alle tijden. Hoewel menselijke CO2 productie zeker invloed heeft op het klimaat, is deze invloed verwaarloosbaar klein in vergelijking met de natuurlijke schommelingen.

CO2 heeft invloed op het klimaat, maar deze invloed is minimaal vergeleken met andere invloeden, zoals kracht van de zon en de variabele baan van de aarde.
In de modellen van de IPCC worden alle natuurlijke invloeden genegeerd.

We betalen nu al belasting voor de CO2 de we produceren. De politiek wil de angst voor klimaatverandering gebruiken om ons gedrag te beinvloeden. Er wordt al gepraat om meer belasting op vlees te heffen, met het doel om mensen minder vlees te laten eten. Dit zal doorgaan tot de meeste mensen het niet meer kunnen betalen, waarna er weinig weerstand zal zijn voor een verbod op het eten van vlees.
Dit alles om ons te redden van klimaatverandering, wat toch wel plaatsvind, ongeacht wat we doen of laten.

Een belangrijk punt is: Moeten we proberen om klimaatverandering tegen te gaan of kunnen we beter investeren in voorbereidingen om ons aan te passen aan een altijd veranderend klimaat?

Technische Universiteit Delft

Marcel Crok - Hoezo, 5 voor 12? De staat van het klimaat.

De aannames achter deze toekomstvisioenen komen echter zelden meer ter sprake. Ten onrechte, stelt wetenschapsjournalist Marcel Crok. De afgelopen jaren onderzocht hij in hoeverre nu is vastgesteld dat CO2 de oorzaak is van de huidige opwarming.
YouTube - Marcel Crok - Hoezo, 5 voor 12?

Salomon Kroonenberg - Er is nog niets aan de hand met het klimaat

"De invloed van de door de mens uitgestoten broeikasgassen is nog steeds onzichtbaar. De gemiddelde wereldtemperatuur, de zeespiegelrijzing, het afsmelten van de gletsjers en de frequentie van extreme gebeurtenissen vallen nog steeds binnen de bandbreedte van de natuurlijke processen."
Salomon Kroonenberg is emeritus hoogleraar Geologie aan de TU Delft. Hij schreef het boek 'De Menselijke Maat' (2006), over onder andere de onzinnigheid van het blindstaren (door IPCC) op het broeikasgas CO2 als belangrijkste en meest zekere oorzaak voor klimaatverandering.
YouTube - Salomon Kroonenberg - Er is nog niets aan de hand met het klimaat

Marcel Crok & Theo Wolters; CO2-uitstoot NIET catastrofaal voor klimaat

Theo Wolters is een Delftse ingenieur met een eigen ontwerpbureau. Sinds jaar en dag probeert hij een steentje bij te dragen aan een duurzamere samenleving. Hij stond aanvankelijk helemaal achter het Kyoto-protocol, maar toen hij gevraagd werd een lezing over klimaatverandering te houden werd hij gaandeweg zijn research steeds sceptischer.
YouTube - Marcel Crok & Theo Wolters; CO2-uitstoot NIET catastrofaal voor klimaat

Overige video's

The Great Global Warming Swindle - Full British Channel 4 Documentary HD

"Global warming has become a story of huge political significance; environmental activists using scare tactics to further their cause; scientists adding credence to secure billions of dollars in research money; politicians after headlines and a media happy to play along. No-one dares speak against it for risk of being unpopular, losing funds and jeopardizing careers."
YouTube - The Great Global Warming Swindle - Full British Channel 4 Documentary HD

25 NASA Scientists Question the Sanity of the Global Warmists

Using data and logic, here they throw cold water on the hysterical CO2 fanatics who are crying and whining about the coming fictitious 'climate catastrophe'.
YouTube - 25 NASA Scientists Question the Sanity of the Global Warmists

YouTube kanaal met een aantal interviews met klimaat deskundigen.

YouTube Channel - Theo Richel